Couverture :
© Jan Maingard

Komeraz dan vilaz

Jan Maingard

Sa rékey trez zistwar-la, zot komik, mé avek enn fon réalist ek byen émouvan. Loter-la ékrir dan enn langaz kréol kouma dir li éna so prop diksioner ki linn inventé li mem. Bann exprésyon ki li servi rempli ar zimaz ris ek inventif, ek so bann zistwar byen cri cri. Jan Maingard pa hézité pou koz sex, vyolans, lamizer ek bann lezot réalité dan sité ek vilaz lil Moris ki bann brosir touristik toufé toultan.